2022

Vážení zákazníci,

Poskytujeme náhradní plnění v roce 2022

 

 

Přidali jsme do Vašich registrovaných účtů odpočetní tabulku tak abychom měli kontrolu o poskytnutí náhradního plnění. 

 Pomocí tabulky budete vidět jaký je pro Vás 100% rezervovaný objem a jaký Vám budeme garantovat. Částka se může během roku navyšovat. 

Snažíme se to hlídat a postupně uvolňovat. Stavy pro rok 2022 jsou opět vynulované. 

Příklad : V lednu uvidíte ve Vašem účtu částku 100tis. To je minimum, se kterým na Vaše IČO počítáme. V červenci už může být částka 150tis, to je zase garantované minimum.

 

Vycházeli jsme z reálných odběrů v roce 2019 až 2021, průměrnou částkou. Nějakou nutnou rezervu jsme si nechali, nicméně o jejím osudu půjde

rozhodnout až v 3 a 4 kvartálu roku 2022. Z náhradního plnění vyřazujeme striktně položky dopravné a dobírečné. Tyto položky jsou přefakturací hodnoty, která není předmětem našeho prodeje. 

Na portál MPSV zapisujeme částky bez DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů (3.500,99 = 3.500) .

Podmínky pro nové zákazníky, požadující náhradní plnění :

 

1. Zákazník musí mít registraci v systému shopu bez výjimky před uskutečněním první objednávky.

2. Zákaznický účet v našem obchodě musí být předem schválen. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně, na již vystavenou objednávku.

  (registrací nahrazujeme závaznou smlouvu, kterou bychom měli mít mezi sebou uzavřenou).

3. Zákazník by měl být registrován jako odběratel na portálu MPSV nebo Úřadu práce. Doklad zapíšeme na portál MPSV.

4. Registrace je platná pro další období, nemusíte znovu žádat nebo registrovat. Pouze registrace neužívané déle jak 2 roky, je dobré zkontrolovat.  

Jan Paroulek v.r.

 

__________________________________

 

2021

Vážení zákazníci,

Poskytujeme náhradní plnění v roce 2021

 

 

Přidali jsme do Vašich registrovaných účtů odpočetní tabulku tak abychom měli kontrolu o poskytnutí náhradního plnění. 

 Pomocí tabulky budete vidět jaký je pro Vás 100% rezervovaný objem a jaký Vám budeme garantovat. Částka se může během roku navyšovat. 

Snažíme se to hlídat a postupně uvolňovat. 

Příklad : V lednu uvidíte ve Vašem účtu částku 100tis. To je minimum, se kterým na Vaše IČO počítáme. V červenci už může být částka 150tis, to je zase garantované minimum.

 

Vycházeli jsme z reálných odběrů v roce 2020 a 2019, průměrnou částkou. Nějakou nutnou rezervu jsme si nechali, nicméně o jejím osudu půjde

rozhodnout až v 3 a 4 kvartálu roku 2021. Z náhradního plnění vyřazujeme striktně položky dopravné a dobírečné. Tyto položky jsou přefakturací hodnoty, která není předmětem našeho prodeje. 

Na portál MPSV zapisujeme částky bez DPH zaokrouhlené na celé koruny dolů. 

Podmínky pro nové zákazníky, požadující náhradní plnění :

 

1. Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez výjimky před uskutečněním první objednávky.

2. Zákaznický účet v našem obchodě musí být předem schválen. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně, na již vystavenou objednávku.

  (registrací nahrazujeme závaznou smlouvu, kterou bychom měli mít mezi sebou uzavřenou. Podle schválených účtu se také

    lépe dohledává a porovnává se zápisem v portálu MPSV)

3. Zákazník by měl být registrován jako odběratel na portálu MPSV nebo Úřadu práce.

Jan Paroulek v.r.

_______________________________________________________________________

2020

Vážení zákazníci,

Poskytujeme náhradní plnění v roce 2020 a budeme poskytovat i v roce 2021.

Na portálu MPSV si nás podle našeho IČO (72696761) můžete ověřit jako přímého dodavatele.

Náhradní plnění nepřekupujeme, jsme přímými poskytovateli. 

Cena námi nabízeného zboží se nemění. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/seznam-dodavatelu-nahradniho-plneni

 

Stávající již registrovaní zákazníci, nemusí znovu žádat.

Každou objednávku uskutečněnou ve vašem registrovaném účtu a vytvořenou v roce 2020 automaticky zapisujeme do režimu náhradního plnění.

Tuto skutečnost máte nastavenu v administraci pod přihlašovacími údaji. Potvrzení je uvedeno na objednávce. 

Všechny doklady evidujeme na portálu MPSV, k jejich zapsání na portál dochází vždy kolem 20 v měsíci. Přijde Vám zpráva k odsouhlasení. 

Je dobré toto oznámení odsouhlasit, nebo vrátit k opravě je-li třeba. 

Podmínky pro nové zákazníky, požadující náhradní plnění :

 

1. Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez výjimky před uskutečněním první objednávky.

2. Zákaznický účet v našem obchodě musí být předem schválen. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně, na již vystavenou objednávku.

  (registrací nahrazujeme závaznou smlouvu, kterou bychom měli mít mezi sebou uzavřenou. Podle schválených účtu se také

    lépe dohledává a porovnává se zápisem v portálu MPSV)

3. Zákazník by měl být registrován jako odběratel na portálu MPSV nebo Úřadu práce.

 

_______________________________________________________________________

2019

Vážení zákazníci,

Nabízíme náhradní plnění v roce 2019.

Aktuální dostupný stav si prověřte před podáním objednávky na portalu MPSV: 

 

Stávající již registrovaní zákazníci,

nemusí znovu žádat. Každá objednávka uskutečněná v roce 2019 automaticky přechází do režimu náhradního plnění.

Tuto skutečnost máte nastavenu v administraci pod přihlašovacími údaji. Potvrzení je uvedeno na objednávce. 

Všechny doklady evidujeme na portálu MPSV, k jejich zapsání na portál dochází vždy kolem 20 v měsíci. 

Po jejich zadání Vám přijde mail, tento mail je nutno odsouhlasit.

Podmínky pro nové zákazníky :

1. První (startovní) objednávka pro zařazení nového odběratele do náhradního plnění, musí být objednávka

    přesahující částku 2000 Kč s DPH.

2. Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez výjimky před uskutečněním první objednávky.

3. Zákaznický účet musí být předem schválen. První objednávku tedy, až po schválení zařazení do NP.

4. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně na již vystavenou objednávku nebo neschválený účet ! 

  (registrací nahrazujeme smlouvu, kterou bychom měli mít mezi sebou uzavřenou. Podle schválených účtu se také

    lépe dohledává a porovnává se zápisem v portálu MPSV).

______________________________________________________

2018

Vážení zákazníci,

Nabízíme a garantujeme náhradní plnění v roce 2018. Limit pro rok 2018 (2 214 597 Kč)

Aktuální limit do konce roku 2018 (720 tis.  2018-11-19)

Stávající již registrovaní zákazníci,

nemusí znovu žádat. Každá objednávka uskutečněná v roce 2018 automaticky přechází do režimu náhradního plnění.

Tuto skutečnost máte nastavenu v administraci pod přihlašovacími údaji. Potvrzení je uvedeno na objednávce. 

Všechny doklady evidujeme na portálu MPSV, k jejich zapsání na portál dochází vždy kolem 20 v měsíci. 

Po jejich zadání Vám přijde mail, tento mail je nutno odsouhlasit.

Podmínky pro nové zákazníky :

1. První (startovní) objednávka pro zařazení nového odběratele do náhradního plnění, musí být objednávka

    přesahující částku 1500 Kč bez DPH.

2. Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez výjimky před uskutečněním první objednávky.

3. Zákaznický účet musí být předem schválen. První objednávku tedy, až po schválení zařazení do NP.

4. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně na již vystavenou objednávku nebo neschválený účet !

_______________________________________________________________________________

2017

2018-01-02 08:27:15

Rok 2017 je uzavřen. V příštích dnech vyhotovíme potvrzení o náhradním plnění.  

 

Novela zákona o poskytování náhradního plnění od 1.10.2017. Dokument dole ke stažení v PDF. 

Průběžně přidáváme nově vystavené doklady do elektronické evidence na mpsv.cz

Všechny doklady vystavené od 1.1. do 30.9.2017 jsou již v evidenci na portálu MPSV. 

Nové doklady zapisujeme vždy kolem 20 tého v měsíci. 

 

Náhradní plnění od 1.1.2017

Vážení zákazníci, vypracovali jsme potvrzení o Náhradním plnění za období roku 2016. 

Potvrzení a přehled je již ve Vašich účtech ve složce Dokumenty. 

Dostanete se k nim po přihlášení do svého účtu. 

Nápověda - obrázek dole.

 

Nabízíme a garantujeme náhradní plnění v roce 2017.

Stávající již registrovaní zákazníci,

nemusí znovu žádat, každá objednávka uskutečněná v roce 2017 automaticky přechází do režimu náhradního plnění.

Tuto skutečnost máte nastavenu v administraci pod přihlašovacími údaji. Potvrzení je uvedeno na objednávce. 

Každou fakturu (prodejní doklad) s razítkem o zařazení dokladu do náhradního plnění naleznete také ve složce DOKUMENTY.

 

Podmínky pro nové zákazníky :

1. První (startovní) objednávka pro zařazení do náhradního plnění musí být objednávka přesahující částku 1500 Kč bez DPH.

2. Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez vyjímky před uskutečněním první objednávky.

3. Zákaznický účet musí být předem schválen. První objednávku tedy, až po schválení zařazení do NP.

4. NELZE poskytnout náhradní plnění zpětně na již vystavenou objednávku nebo neschválený účet.

 

Všichni registrovaní zákazníci s náhradním plněním, obdrží začátkem kalendářního roku Čestné prohlášení a potvrzené náhradní plnění za kalendářní rok.

Písemně elektronicky ke stažení v souboru PDF, v profilu registrace, složka DOKUMENTY.

Stále platí, jsme přímými poskytovateli náhradního plnění, přímo zaměstnáváme osoby se zdravotním znevýhodněním od roku 2003.

Přepočtený počet zaměstnanců 2,75 - limit 2.673.000,-

 

Děkuji Jan Paroulek


 2016

Náhradní plnění od 1.1.2016 

Nabízíme a garantujeme náhradní plnění .

Stávající již registrovaní zákazníci nemusí znovu žádat, každá objednávka uskutečněná v roce 2016 automaticky přechází do režimu náhradního plnění. Tuto skutečnost máte nastavenu v administraci pod přihlašovacími údaji.

Upozornění pro nové zákazníky, první (startovní) objednávka pro zařazení do náhradního plnění musí být objednávka předsahující částku 1500 Kč bez DPH.  

Zákazníci musí mít registraci v systému shopu bez vyjímky. Poskytnutí náhradního plnění zpětně na již vyřízenou objednávku,

 je nepřípustné

Všichni registrovaní zákazníci s náhradním plněním obdrží začátkem nasledujícího roku Čestné prohlášení a potvrzené náhradní plnění za kalendářní rok, písmeně elektronicky ke stažení v souboru PDF, v profilu registrace.

Stále platí, jsme přímými poskytovateli náhradního plnění, přímo zaměstnáváme osoby se zdravotním znevýhodněním. Přepočtený počet zaměstnanců 2,25.

1-4 Q 2016 ................ přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením  2,25. 

 Jan Paroulek v.r

Od 18.1.2016 Mají všichni registrovaní zákazníci potvrzení o náhradním plnění ve svých profilech ke stažení.  Soubor v PDF tam zůstane pro Vás uložen.

                          V průběhu roku 2016 tam budou ukládány i faktury v PDF které jsou zahrnuty do náhradního plnění.  


 

 

Připojené soubory

Popis souboruTypVelikost
Novela_2017 Adobe Acrobat 359,26Kb

Pro zobrazení PDF souborů je nutné mít nainstalovanou aplikaci Adobe Reader nebo jinou se stejnou funkcí.
Adobe Reader pro Windows si můžete stáhnout zde.
Adobe Reader pro mobilní zařízení s OS Android nebo iPhone/iPad si můžete stáhnout zde.

Naposledy zobrazené

 

Napište nám    Navštivte nás na Facebooku    Blog

   Přihlášení   |   Registrace

Info k dopravě
     
Úvod Nabídka Náhradní plnění Obchodní podmínky - Ochrana os. údajů Školy a úřady Mám dotaz Kontakt Zákazník
 
 

Obsah Vašeho nákupního košíku
Počet položek: 0 | Součet: 0

 
 

Výrobce:


Text:


 
 
Sdílet stránku na Facebooku Přepnout do plné verze© KP Papír 2017
Program & design by VisionWorks 2005-2017

Položek:
Suma s DPH:
0
0 Kč

Košík je prázdný

 

zbozi.cz | CZIN.eu

Prodej a půčovna paddleboardů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím | Další informace